Porn chat reality - Dating rehiyon sa pilipinas


Ang miyural ay may mensaheng pampulitika na mahalagang manatili sa kanbas (canvass).Kahiya-hiya para kay Pangulong Arroyo ang mensaheng ito.

Sinasandigan nito ang mito ng pagiging niyutral o walang pinapanigan ng midya.

Sa aktuwal, ang pagpanig sa wala ay pagpanig sa anumang umiiral na kaayusan, pagpanig laban sa pagbabagong panlipunan.

• Inalis ang alibata ng letrang K, sumisimbolo sa Katipunan, na tato sa braso ni Andres Bonifacio. • Pinahaba ang buhok at bigote ng kolumnistang si Randy David.

• Ginawang itim ang puting buhok ng kolumnistang si Juan Mercado.

• Binura ang pangalan ng NUJP (National Union of Journalists of the Philippines) mula sa karatula ng grupo ng mga raliyistang mamamahayag.